Psikoterapötik Çerçeve

Psikoterapötik Çerçeve

Çerçeve kelimesi, bir alanı belirlemek için çizilmiş ya da çizili olduğu varsayılan bir sınırı, hattı, çizgiyi akla getirir. Dolayısıyla psikoterapi sürecini belirleyen ve devamlılığı için elzem olan bir sınıra atıf yapar psikoterapötik çerçeve. Bu sınırların içinde...