Eğitim – Öğretim

ÖĞRETİM

Tez Çalışmaları:
Reklamda Algılamanın Yeri ve Önemi
Lisans Üstü:
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Davranış Bilimleri 1991
Lisans:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji 1988
Lise:
Erenköy Kız Lisesi 1984

EĞİTİM

2009-2011
Newyork Masterson Enstitüsü,Masterson Yaklaşımı ile Psikoterapi Süpervizyonu

2006 – 2009
Psikoterapi Enstitüsü Derneği Bütüncül Psikoterapi Eğitimi:
Teorik, Formülasyon ve Süpervizyon Aşamaları

1999
EATA – Avrupa Transaksiyonel Analiz Derneği – Transaksiyonel Analist Eğitimi Programı