Çalışma Hayatı

BİR ODA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve EĞİTİM MERKEZİ – 2012 – Halen
Kurucu
Görev: Psikoterapist, Eğitmen, Proje Danışmanı

PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ – 2006-2011
Görev: Psikoterapist, Eğitim Görevlisi

ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI KURULU – 2006-2005
Görev: Uzman Danışman
Sorumluluk: A.B. Çocuk Hakları Kurulu Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin geliştirilmesi ve uygulanması

EXPERTEYES EĞİTİM DANIŞMANLIK – 2005-2006
Görev: Uzman Danışman
Sorumluluk : UNICEF-MEB Benim Ailem (Aile-Çocuk Eğitimi Programı) Revizyon, Eğitici Eğitimi ve Süpervizyon Ekibi üyesi

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI – 2004-2005
Görev: Eğitim Koordinatörü
Sorumluluk: Gençler İçin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Projesi Akran Eğitimi programının geliştirilmesi, koordinasyonu, uygulanması (AB Fonlarından desteklenmiştir)

TARİH VAKFI – 2003-2004
Görev: Uzman Danışman
Sorumluluk: PEACH Projesi kapsamında odak grup çalışmasının geliştirilmesi ve uygulanması.

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI – Eylül-Haziran 2002
Görev: Uzman
Sorumluluk: LEADING TO CHOICE başlıklı atölye çalışması rehberinin Yerel Kadın Örgütleri tarafından kullanılması amacıyla adaptasyonu, pilot uyulaması ve raporlandırılması

DÜNYA YEREL YÖNETİM ve DEMOKRASİ AKADEMİSİ (WALD) – 1998-2002

“Türkiyede Yerel Gündem 21 Projesinin Uygulanması” (UNDP tarafından desteklenmiştir)
Görev: IULA-EMME için WALD Kadın Çalışmaları Uzmanı
Sorumluluk: Yerel Gündem 21 projesinin uygulandığı kentlerde kadın grupları arasında iletişim ağının geliştirilmesi ve yapılandırılması / Kadın gruplarının-örgütlerinin ihtiyaç değerlendirme araştırmasının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi / Kadın grupları-örgütleri için proje geliştirme danışmanlığı

“Beykoz Belediyesi için Toplumsal Cinsiyet ve Demokrasi Projesi” (KSSGM tarafından desteklenmiştir)
Görev: Proje Koordinatörü
Sorumluluk: Söz konusu projenin geliştirilmesi ve fon başvurusu yönetimi / toplumsal cinsiyet duyarlı yerel yönetim ve demokrasi eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması / “Yönetişim ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı atölye çalışmasının içerik ve programının geliştirilmesi, uygulanması

“Değirmendere Kadın Destek Merkezi” (KSSGM tarafından desteklenmiştir)
Görev: Proje Koordinatörü
Sorumluluk: Söz konusu projenin geliştirilmesi ve fon başvurusu yönetimi / Yerel kadın gruplarından bir lider grubun oluşturulması / lider kadın grubun eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması / kadın merkezinin içerik ve yönetim yapılandırılmasında danışmanlık / proje içindeki kadınların psikolojik güçlenmelerine destek olmak amacıyla bir psikoterapi oturumlarının kolaylaştırıcılığı / Değirmendere Belediyesi yöneticilerine yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi / Yerel kadın etkinliklerinin devamına yönelik sürdürülebilirlik projesinin geliştirilmesinde danışmanlık

“Türkiyede’de Yerel Karar Alma Mekanizmalarında Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Eklemlenmesi”(AB fonlarından desteklenmiştir)
Görev: Proje Koordinatörü
Sorumluluk: Yerel yöneticilere yönelik eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması / “Kadın ve Yerel Demokrasi” başlıklı uluslararası toplantının hazırlanması ve organizasyonu / Bursa ve Antakya’daki toplam 5 belediyede birer kadın merkezinin kuruluş ve yapılandırılması / “Kadınlar Ekonomik, Sosyal, ve Kişisel Değişim için Birlikte Çalışıyor” başlıklı bir eğitim rehberinin tercümesi ve adaptasyonu ve pilot uygulamaları / proje bültenin hazırlık çalışmalarının koordinasyonu

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI (İKGV) 1995-1998
“Genç Kız ve Kadınların Sosyal ve Kültürel Gelişimine Destek Projesi” (AB fonlarından desteklenmiştir)
Görev: Proje Koordinatörü
Sorumluluk: Adı geçen projenin geliştirilmesi ve fon baş vurusunun yönetimi / yerel kadın grubunun oluşturulması / kadınlara yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitici eğitimini geliştirilmesi ve uygulanması / işlevsel okuma yazma-şiddetin önlenmesi gibi konularda gerekli eğitimlerin projeye eklemlenmesi için gerekli kurumsal ilişkilerin kurulması ve uygulamanın koordinasyonu

“Cybh Ve Aıds’in Önlenmesi Projesi” (AB fonlarından desteklenmiştir)
Görev: Eğitim ve Araştırma Koordinatörü
Sorumluluk: CYBH llar ve AIDS yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının saptanmasına yönelik araştırmanın yapılandırılması, uygulanması, değerlendirilmesi / Proje hedef grubuna yönelik CYBH AIDS konusunda bir akran eğitimi programının geliştirilmesi ve uygulanması / Proje kapsamında farklı makale ve sunumların hazırlanması ve AIDS ile ilgili ulusal- uluslararası konferans, kongre ve panellerde kurum temsili

DINAMIC ORGANİZASYON ve REKLAM AJANSI – 1994 Yönetmen Yardımcısı

PERFORE TV & FİLM LTD. ŞTİ. – 1993-1991 Sanat Yönetmeni Asistanı ve Metin Yazarlığı

PEM REKLAM ve ARAŞTIRMA AJANSI – 1991-1990 Araştırma Uzmanı