Marie-Louise Von Franz: “Bakir Topraklar”

Bakir topraklarının sesi -içsel derinlik /öz benlik- ile bağlantısı kesilmiş bir (insan), bu sessizlik içinde kendi yalnızlığına çekilmek zorunda olduğunu ve bir (eşi) ve çocukları ya da bir işi varmış gibi görünmesine rağmen henüz canlı ya da onlarla gerçek bir teması olmadığını fark etmesi gerekir. Bunların hiçbiri henüz gerçekten onun olmamıştır. (İnsanların) çoğu, gündelik yaşamları içinde ne kadar yalnız olduklarını kendilerine itiraf etmekte ve bunu belirli bir durum olarak kabul etmekte zorlanırlar. Çünkü özbenliği ile bütünleşme ihtiyaçlarını ve özlemlerini, içinde oldukları ilişkilere bağımlılıkları ile gidermeye çalışırlar. Bu çabayla canlılıklarını, özgürlüklerini, bireyselliklerini ve özgürlüklerini yitirirler hatta feda ederler.

Bakir topraklara çekilmek demek yalnızlığı bilinçli olarak kabul etmek ve iyi niyetle ilişkiler kurmaya çalışmamak demektir. Tecrübelerime göre (insanların) yalnızlıklarının farkına varmaları ve kabullenmeleri çok acı vericidir ama aynı zamanda çok önemli olmazsa olmaz bir deneyimdir.

Bakir topraklar, psişenin kolektif insan faaliyetlerinin hiçbir etkisinin olmadığı bölgeyi ifade eder. Ve bu topraklara çekilmek, yalnızca hayata dair tutsağı olduğumuz tüm animus görüşlerinden -olumsuz yansıtmalarımızdan- değil , aynı zamanda bizi hayatın -içimizdeki doğa, ilksel ve ilkel doğanın- yaptığını yapmaya zorlayan her türlü dürtüden de emekli olmak bunu iradi olarak seçmek demektir..

Kelimenin en derin anlamıyla bakir topraklar, alışılmadık içsel yaşamın yeri olacaktır. Orada yaşamak, kişinin en derin doğasına dalmak ve bunun nasıl bir his olduğunu keşfetmek anlamına gelir.

Türkçeleştiren : Nevhan Varol

Not: orijinal metinde sadece kadını işaret eden kelimeler kullanilmistir çeviride bunun yerine genel olarak her iki cinsi de ifade eden kelimeler tercih edilmiş ve metinde parantez içinde kullanılmıştır.