KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU


Joseph Campbell

İnsan doğumuyla birlikte, varoluşunun anlamını aramaya formatlanmış bir potansiyeldir. Aslında aranan ve bulunan bir şey yoktur. Sadece ortaya çıkmak vardır. İçimizde var olan insan olma kapasitesi için geçmemiz gereken yollar, aşmamız gereken engeller, bırakmamız gereken yükler, edinmemiz gereken amaçlar vardır. Kendi hayatımız sandığımız, adına yaşamak dediğimiz karanlık bir mağaraya hapsolmuş öz-benliğimizden gelen davete icabet edecek olan gizli kahramanlarız hepimiz.

Joseph Campbell, Kahramanın Yolculuğu adlı eserinde her insanın çıkması gereken ortak bir desenden döngüden bahsederken, bu ortak desenden özgün bir kimliğin,kendine has bir kahramanın doğuşunu, bu doğuşun aşamalarına dair bir haritayı çıkarmaktadır.

Kitap, düşler, masallar, semboller ve mitlerin, gündelik yaşamımız üzerindeki izdüşümlerini takip etmekte, çağdaş dünyadaki toplum ve birey çatışmasını ve bu çatışmanın insan olmaya evrilmesindeki önemi üzerinde dururken, kadim bilgilerin tercümesini, ruhumuzun derinliklerine ışık tutacak bir şekilde dikkatimize sunmaktadır.

Her terapi yolcusunun başucu kitabı olarak okuma listesine alması gereken bir kitap.

Okunası….