KAÇIRDIKLARIMIZ

Yaşanmamış Hayata Övgü

Adam Phillips

Hayat, seçimler arasında kalan benliklerimizin çatışmasını ve kaygısını biriktiren bir arşivdir biz yaşayanlar için. Her dem seçtiğimizin dışındaki seçeneği kaybetmekle yüz yüze geliriz. Bu anlamıyla kaybetmek ve kayıplarla yaşayabilmek için yürüdüğümüz yolun adıdır olgunlaşmak.

Adam Phillips, bu temel çatışmanın yanısıra bazı duygu ve tecrübelere odaklanıyor Kaçırdıklarımız isimli kitabında.

Hüsran ve kaynakları, aşkla hüsran arasındaki ilişki,

Tatmin, tatminsizliğin arzulanana ulaşmayla olan bağlantısı

Anlama ve kavrama çabası ve eksikliğinde hissedilen dışlanmışlık, küçük düşme ya da utanma duyguları üzerine odaklanmamıza, yazarla birlikte düşünme ve kendimizi sorgulamaya davet eden kitap kütüphanenizin önemli bir parçası olacaktır…

Keyif ola…