GÖLGEYLE BULUŞMA

İnsan Doğasındaki Karanlık Yüzün Gizli Gücü

Connie Zweig

Gölge, içsel dünyamızın ulaşamadığımız farkında olmadığımız bilincimize ulaşmayan ve bize yabancı-öteki kalan parcamızı anlatmak için Carl Gustav Jung un kullandığı bir kavramdır. Diğer dinamik ekollerde bölme, yansıtma, içe atma, yansıtmalı özdeşim vb gibi savunma mekanizmaları ile bağlantılı olan bu Jungien kavramı, güncel hayata ve günlük dile indirgeyerek anlatan bir kitap Gölgeyle Buluşma.

Kitap, lanetledigimiz korktuğumuz ya da sevmediğimiz pek çok duyguyu, kaynağını ve bu duyguların dönüştürülerek ruhsal bütünlüğümüze giden yolculukta nasıl ele alınacağına dair zengin bir makale derlemesi…

Demlenen demlene okunası.