Carl Gustav Jung :”Kendini Sevmek En Zor İştir”

“Jung’un kendini sevmekten kastettiği, net bir kavrayış ve tam bir dürüstlük, hatalarınızı ve kusurlarınızı tam olarak bilmek ve kabul etmek, onları mazur görmemek, kendinizi övmemek veya kendinize hayran olmamak (özsaygı budur) ama tamamen dürüst bir öz değerlendirme yapmaktır. bu aynı zamanda saygıyı da içerir.

Kendini sevmek en zor iştir. Bir başkasını sevmek kolaydır, ama olduğun şeyi, kendin olan şeyi sevmek, tıpkı kızgın bir demiri kucaklıyormuşsun gibidir: senin için yanar ve o senin için yanar. Bu çok acıdır.”

Türkçeleştiren: Nevhan Varol