Ayn Rand: “Gerçeklerden Kaçınabilirsiniz, Ancak Gerçeklikten Kaçınmanın Sonuçlarından Kaçınamazsınız”

Pek çok insan, bir kişinin kontrolü altında olan ile olmayan arasında önemli bir zıtlık çizdiği için bu sözleri açıklayıcı buluyor. Rand, “Evet, özgür iradeye sahip olduğunuza göre, gerçekliğin gerçeklerini görmezden gelmeye karar verebilirsiniz, ancak bu kararın zararlı etkileri daha sonra peşinize düşecektir” diyor. Hepimiz bu gözlemin doğruluğunu doğrulayan deneyimlere işaret edebiliriz.

…….

Rand, insanın temel erdemini, gerçekliğin gerçekleriyle yüzleşmeyi ve buna göre hareket etmeyi seçmeyi gerektiren akılcılık olarak tanımlar. Buna karşılık, diye yazıyor, insanın temel kusuru zihinsel kaçış, gerçeklikten yüz çevirme seçimidir.

[İnsan], yaşamını sürdürmek için belirli eylemler gerektiren belirli bir yapıya sahip belirli bir organizmadır. . Hayatta kalması için gerekenler, doğası tarafından belirlenir ve onun seçimine açık değildir. Seçimine açık olan, onu keşfedip keşfetmeyeceği, doğru amaç ve değerleri seçip seçmeyeceğidir. Yanlış seçimi yapmakta özgürdür ama başarılı olmakta özgür değildir. Gerçeklerden kaçmakta özgürdür, zihnini odaklamakta ve istediği herhangi bir yolda körü körüne tökezlemekte özgürdür, ancak görmeyi reddettiği uçurumdan kaçınmakta özgür değildir. İnsan bilinçli olmamayı seçmekte özgürdür ama bilinçsizliğin cezasından, yani yıkımdan kaçmakta özgür değildir.

Rand’ın gerçeklikten “kaçınmayı” değil, “kaçınmayı” seçmekten bahsettiğine dikkat edin. Onun etik kurallarında, “kaçınma” kavramı, zihinsel bir faaliyete, kişinin zihnini odaktan çıkarma seçimine atıfta bulunur. Buna karşılık, “kaçınma” kavramı, kaçınmanın sonuçlarından (nafile) kaçma girişimini – bir imkansızlığı – belirtir. Rand asla gerçeklikten kaçabileceğinizi söylemez – yalnızca gerçekliğin farkındalığından kaçınabileceğinizi söyler, bu “kaçmak” demektir.

Yazan : Tom Bowden

Türkçeleştiren : Nevhan Varol