Eylül 19, 2021

devr-i alevden devr-i aleme

devr-i alevden devr-i aleme

bir ateş topu

yanarken yakan

ateş toplarının bahçesinde koşturup duran

dönen , dönen, döndükçe soğuyan

soğudukça küçülen

küçüldükçe büzülen

alevler küle

küller kuma

kumlar toprağa

toprak

ah o yangın yerini söndüren toprak

o kara toprakta doğan

o kara toprağa bağlanan

o kara toprakta son bulan nef(e)s

eski kökler içinde

devr-i alevden

devr-i aleme

yolculuğun adıdır insan