Şubat 28, 2021

PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ UYGULAYICILARINA YÖNELİK
ONLINE – SÜPERVİZYON
ÇALIŞMA GRUBU

Psikodinamik psikoterapi alanında aktif olarak danışan gören ruh sağlığı uzmanlarına yönelik Patika Psikolojik Danışmanlık ve Nev-i Therapia organizasyonuyla, Psikoterapist Jerry S. Katz yönetiminde Nesne İlişkileri perspektifinde on-line süpervizyon verilecektir.
Süpervizyon, klinisyenlerin temel psikoterapi becerilerini geliştirmeye yönelik olarak nesne ilişkileri yönelimi dahilinde temel olarak aşağıdaki çerçevede sürdürülecektir:

1. Süpervizyon oryantasyonu :
Nesne ilişkileri bağlamında Psikoterapist Meltem Kamer ve Psikoterapist Nevhan Varol tarafından yürütülecek oryantasyon çalışması temel olarak aşağıdaki başlıkları içerecektir.

Nesne ilişkileri temel teorik bilgilerinin paylaşımı
Narsisistik, borderline ve şizoid kişilik/kendilik bozuklarının tanımları
Kendilik bozuklukları altında yerleşen DSM rahatsızlıkları
Tanı kriterleri ve ayırıcı tanı ölçütleri
Seans çerçevesi ve kontrat ile vaka formülasyonun düzenlenmesi
Süpervizyon vakalarını hazırlama ve sunumu için çerçeve formatının aktarımı

(Oryantasyon sürecinde, süpervizyon ekibi tarafından belirlenen teorik okuma listesi katılımcılara verilecektir. Bu listenin okunmasına katılımcıların önem vermesi, süpervizyon sürecinin etkin işleyişi ve ortak bir dil çerçevesinde sürecin yönetimini etkileyeceğinden çok önemsenmektedir.)

2. On-line Süpervizyon :
Oryantasyon çalışmasını takiben Psikoterapist Jerry S. Katz tarafından verilecek olan süpervizyon süreci temel olarak aşağıdaki çerçeve dahilinde yürütülecektir.

Terapötik ilişkinin ve işbirliğinin kurulması ve terapi süresince korunması

Tedavi planı ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulanması, takibi ve değerlendirilmesi
Tedavi süresince teorik ve klinik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi
Nesne ilişkileri bağlamında temel psikoterapi müdahaleleri konusunda becerilerin uygulamaya entegre edilmesi
Vaka formülasyonu
Seansların yapılandırılması
Prognoza uygun müdahalelerin belirlenmesi ve uygulanması
Aktarım-Karşı aktarım süreçlerinin analizi
Rüyaların işlenmesi
Terapide karşılaşılan zorlukların, tıkanıkların saptanması, yönetimi
İntihar riskinin değerlendirilmesi, yönetimi
Drop out ların değerlendirilmesi
Terapinin terminasyonu
Etik süreçlerin izlenmesi

Katılım Koşulları:
Psikodinamik psikoterapi uygulaması yapan psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danışman olmak
En az 3 yıldır psikodinamik psikoterapi uygulaması ile aktif danışan görüyor olmak
Ulusal/uluslararası psikodinamik yönelimli en az 200 saatlik bir teorik, formülasyon eğitimini tamamlayarak katılım belgesi almış olmak

KATILIMCILARLA SÜPERVİZYON ÇALIŞMA GRUBU ÖNCESİ ÖNGÖRÜŞME YAPILACAK OLUP, DEĞERLENDİRME SONRASINDA UYGUN BULUNAN PSİKOTERAPİSTLER, ÖDEMELERİNİ YAPTIKTAN SONRA KESİN KAYITLARI ALINACAKTIR. KAYITLAR, KONTENJAN SAYISI TAMAMLANDIKTAN SONRA KAPANACAKTIR.

ÇALIŞMA GRUBU KONTENJANI 6 KİŞİ İLE SINIRLIDIR. 4 KİŞİDEN AZ GRUP AÇILMAZ.
SÜPERVİZYON ORYANTASYON EĞİTİMİ 15 SAAT OLARAK YAPILANDIRILMIŞTIR VE SÜPERVİZYON GRUP ÇALIŞMALARINDAN ÖNCE TAMAMLANACAKTIR. BU ÇALIŞMALARA KATILMAYANLAR SÜPERVİZYON ÇALIŞMA GRUBUNA ALINMAYACAKTIR.

SÜPERVİZYON ÇALIŞMASI SKYPE KONFERANSI ŞEKLİNDE, HAFTADA 1 GÜN 90 DK OLUP, 12 AY ÜZERİNDEN YAPILANDIRILMIŞTIR. GRUP OLUŞTUKTAN SONRA SÜPERVİZYON GÜN ve SAATİ KESİNLEŞECEKTİR.

SÜPERVİZYON DİLİ İNGİLİZCE’DİR, TERCÜME İHTİYACI DUYANLARA EK OLARAK ARDIL TERCÜME HİZMETİ VERİLEBİLİR.

BİR YILLIK ÇALIŞMAYI BİTİREN KATILIMCILAR, SÜPERVİZÖR Jerry KATZ in İMZASI İLE 100 SAATLİK SÜPERVİZYON KATILIM BELGESİ ALACAKTIR.

SÜPERVİZYON ORYANTASYON EĞİTİMİ ÜCRETİ 400 TL, HAFTALIK SÜPERVİZYON GRUP ÇALIŞMASI
ÜCRETİ KİŞİ BAŞI 100$ DIR.

BAŞVURU TARİHİ :
1- 30 Nisan 2016
SÜPERViZYON BAŞLAMA TARİHİ :
4 Mayıs 2016

Başvuru formunu lütfen eksiksiz olarak doldurarak gönderin.

BAŞVURU FORMU
(tıklayın ve doldurun)

Detaylı bilgi ve iletişim için:
0533 326 8453 / 0507 617 0100

E-Posta:
supervizyontr@gmail.com

 

 

ÖZGEÇMİŞLER

Psikoterapist Jerry S. KATZ, LCSW / süpervizör

Jerry Katz, New York’ta 30 yılı aşkın süredir Psikoterapist olarak terapilerini sürdürmektedir, 1988 yılında Sosyal Çalışma alanında Yüksek Lisansını yapmıştır, aktif Lisanslı Klinik Sosyal Çalışmacıdır. 1998 yılında da Uluslararası Masterson Psikoanalitik Psikoterapi Enstitüsünde yüksek lisansa eşdeğer düzeydeki eğitimini tamamlamıştır. Masterson Psikoanalitik Psikoterapi Enstitüsündeki eğitimini tamamlamasının ardından, enstitü kadrosunda akademik üye olarak görev almış; bu görevi süresince pek çok eğitimler vermiş ve uluslararası ya da ülke içi seminer ve kongrelerde sunumlar, bildiriler ve akademik yayınlara imza atmıştır. Bugüne değin bu görevini aktif olarak sürdüren Katz, Amerikadan olduğu kadar dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşlarına nesne ilişkileri yaklaşımı çerçevesinde 10 yılı aşkın süredir psikodinamik psikoterapi yaklaşımları konusunda süpervizyon vermektedir. Aynı zamanda Sertifikalı bir İmago İlişki Terapistidir. Zihinsel Engellilerle ve Gelişimsel Güçlükler yaşayanlarla da uzun dönemler çalışmıştır. 1980 yılından bu yana bireylere ve çiftlere yönelik psikodinamik ağırlıklı terapi uygulamaktadır. Profesyonel olarak üye ve uzman olarak görev almış olduğu mesleki topluluklar arasında Identity House; Institute for Human Identity; GMHC ve Mental Health Research Association bulunmaktadır. Masterson Enstitüsü’nün İstanbul, Atina, Johannesburg kentlerine “Kişilik Bozuklukları” üzerine eğitimler vermek üzere davet edilmiştir. New York’ta bunun gibi pek çok gruba erken dönem gelişimsel özellikleri ile kişilik bozukluklarının tanı koyma süreci ve tedavisi gibi konularda sunumlar yapmış ve kongrelere aktif olarak katılmıştır. Bugüne değin yapmış olduğu akademik yayınlar arasında Masterson Enstitüsü Topluluğu Bülteninde yayınlanan yazıları “Zehirli Nesne/Zehirli Kendilik: Kontaminasyon Korkuları ve Şizoid Kişilik Bozukluğu” ile “Terapötik Nötralite Üzerine Notlar”; Kişilik Bozuklukları Terapist Rehberi’nde yer alan “Şizoid Kişilik Bozukluğu” bölümü; Bağlanma Kuramı ve Nörobiyolojik Kendilik Kuramı Açısından Kişilik Bozuklukları kitabında yer alan “Terapötik Nötralite” ve Klinik Sosyal Çalışma Dergisine yazdığı “Terapötik Nötraliteyi Yeniden Dikkate Almak” makaleleri bulunmaktadır.

 

Psikoterapist Meltem KAMER / co-süpervizör, eğitmen

1975 doğumlu olan Meltem Kamer üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamlamış; İstanbul Üniversitesi Davranış Bilimleri alanında ve daha sonra Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktora programlarına devam etmiştir. Psikoterapi Enstitüsünde Bütüncül Psikoterapi eğitimini ve Masterson Yaklaşımı ile Psikanalitik Psikoterapi eğitimini tamamlayarak Bütüncül Psikoterapi Yeterlilik Sertifikasını almış ve Psikoterapi Enstitüsü kadrosunda psikoterapist olarak çalışmıştır. Ericksonian Hipnoz Eğitimi almıştır ve Aile Danışmanlığı sertifikası bulunmaktadır. Uluslararası Masterson Enstitüsünün süpervizyon programlarını tamamlayarak Sertifikalı Masterson Terapisti olmuştur, yine yurtdışı kurumlardaki eğitimler sonucunda aldığı Farkındalık Temelli Psikoterapi Yaklaşımları Diploması ile Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Diplomalarına sahiptir. Newport Amerikan Üniversitesinde Davranış Bilimlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmış ve lisans düzeyinde Büyüklüğün Dinamikleri, Cinsel Davranışlar, Çevre Psikolojisi, Kadın Psikolojisi, Kültür ve Kişilik, Psikolojik Testler, Sağlık Psikolojisi, Yakın İlişkiler ile İnsan Kaynakları Yönetimi; yüksek lisans düzeyinde Cinsel Davranışlar, Psikolojik Testler ile Aile ve Evlilik Terapisi derslerini vermiştir. Halen psikodinamik psikoterapiler konusunda kitap çevirileri yapmakta ve kurucusu olduğu Patika Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinde bireysel terapi, aile ve çift terapisi ile çocuk ve ergen danışmanlığı yapmaktadır. Ek olarak Psikoterapist Nevhan Varol ile Kırmızı Ayakkabılar Psiko-Atölyesinde ortak çalışmalarına devam etmektedir.

 

Psikoterapist Nevhan VAROL / co-süpervizör, eğitmen

1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokul dönemlerini Ankara’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans eğitimini takiben, aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri’nde lisansüstü eğitimini tamamladı. 1995-2005 tarihleri arasında farklı sivil toplum kuruluşlarında, Avrupa birliği projelerinin başvuru, uygulama ve değerlendirme aşamalarında proje koordinatörü olarak çalıştı. Bu alandaki ilgi alanları, cinsel sağlık, kadın hakları, insan hakları, demokrasi, yerel yönetim ve yönetişim, afet çalışmaları, yetişkin eğitimi gibi konular oldu. 2006-2012 tarihleri arasında Psikoterapi Enstitüsü’nde psikoterapist ve eğitmen olarak çalışmıştır. 2009-2012 yılları arasında Masterson Instıtute/New York’tan süpervizyon almış ve sertifikalı Masterson Terapisti olmuştur. Bütüncül Psikoterapi, Masterson Yaklaşımlı Psikoterapi, Aile Danışmanlığı, Çift ve Cinsel Terapi, Transaksiyonel Analiz alanlarında temel, uygulama ve süpervizyon eğitimleri mevcuttur. Kişilik-kendilik Bozuklukları uzmanlık alanı olup, 2012 itibariyle bu uzmanlık alanındaki çalışmalarını kurucusu olduğu Nev-i Therapia’da devam ettirmektedir. Eş zamanlı olarak dramaturg Rahmet Uysal ile Kırmızı Ayakkabılar Psiko-Tiyatro Atölyesini kurmuştur. Atölye çalışmalarını halen Kırmızı Ayakkabılar Psiko-Atölyesi adı altında psikoterapist Meltem Kamer ile devam ettirmektedir. Psikologlar Derneği üyesi olan Varol, aynı zamanda Psikoterapi Enstitüsü Derneği’nin üyesi olup, yönetim kurulunda 2011 sonuna kadar genel sekreterlik görevini yürütmüştür. Şiir, deneme yazmak, fotoğraf çekmek uğraşıları arasındadır.